KVĚTY HVĚZD POD ZELENOU HOROU

V Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou byl v sobotu 22. června 2013 zahájen festivalu Květy hvězd.

Záběry ze slavnostního večera  ZPRAVODAJSTVÍ  TV VYSOČINA

Projekt zaštítil a osobně se jej zúčastnil velvyslanec Norského království v České republice  pan Jens Eikaas. Festivalu se také zúčastnil norský host, výkonný ředitel Hans Børli selskapet z norského Eidkosg pan Sverre Eier, který přijal pozvání organizátorů během realizace bilaterálního meetingu Kulturní mosty 2013.

Samotnému zahájení festivalu předcházela návštěva pana velvyslance a norského hosta na Šlakhamru u Žďáru nad Sázavou, kde se zúčastnili ukázek volného kování na vodním hamru.

Následovalo oficiální přijetí pana velvyslance zastupiteli města Ždár n. S.  a prohlídka poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Samotné zahájení festivalu Květy Hvězd 2013 proběhlo na podvečerní akci ve zcela naplněném v Městském divadle.

V komponovaném kulturním programu se bylo možno se zaposlouchat do hudby v podání předních norských interpretů. Zazněl také výběr z děl slavných norských básníků a bylo možno shlédnout ukázky scénického tance, inspirovaného norskou hudbou a  komentovaný krátký norský filmy.

Součástí večera bylo finále výtvarné soutěže Česko mýma očima aneb vzkaz pro mého kamaráda do Norska, pořádané o. s. Kulturní Mosty. Soutěž si vzala za cíl zjistit zájem dětí a mladých lidí o osoby, tradice a výjimečná místa v České republice, a také o prozkoumání schopností mládeže ztvárnit tyto naše národní specifika a ukázat je za hranicemi republiky.

Zájem a kvalita přihlášených děl předčily všechny předpoklady pořadatelů. Více jak 7000 prací ze všech míst České republiky, které byly v soutěži registrovány, jejich kvalita a provedení jsou jasným svědectvím toho, že naše děti a mládež znají svoji zem i její historii a jsou na ni hrdí.