Akce

Norsko všemi směry

… Norsko ze všech stran. To je festivalová akce, která probíhá letos v květnu ve vybraných městech kraje Vysočina.

Norsko, tak jej znáte či neznáte, vám představí lidé, kteří měli možnost tuto zem poznat zblízka a chtějí se o své poznatky a zážitky podělit.

Cílem festivalu je seznámit co nejširší veřejnost, napříč celým spektrem, se specifiky Norska jako země a s jeho kulturou.

Festivalové akce vypovídají o vlastenectví, hrdosti i o obyčejném životě v zemi, která je nám vzdálena 2000 kilometrů

Základními pilíři bohatého festivalového programu jsou témata geografická, historická, ekonomická, také sociální a politická. Část programu je věnována norským přírodním i kulturním krásám, ať již tradičním, či těm současným.

Výstava ČESKO MÝMA OČIMA hostuje na Vysočině

Výstava ČESKO MÝMA OČIMA hostuje na Vysočině

 Jak vidí naše děti a mládež svět kolem sebe?  Čeho si mladí lidé váží a co chápou jako české „NEJ“?

Na tyto otázky odpovídá výstava „Česko mýma očima“, kterou můžete shlédnout od 1. července 2014  v prostorách krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. (zde) 

Autory a hlavními tvůrci výstavy jsou talentované děti a mládež z celé České republiky.

Soutěže se zúčastnilo celkem 7 215 soutěžních příspěvků mladých výtvarníků, tvořících nejrůznějšími kreativními technikami. Kromě kresby, malby, grafiky, koláží byly přihlášeny také prostorové objekty a keramika, soutěžili jednotlivci, žáci a studenti základních škol, základních uměleckých škol, školních družin i volnočasových organizací. Zúčastnily se i děti z dětských domovů a léčeben dlouhodobě nemocných. Celkem se zapojilo 525 vzdělávacích institucí.  

Zájem a tvůrčí iniciativu naší mládeže lze shrnout do jedné jasně formulované věty:  „Tady jsme doma, jsme tu rádi a chceme, aby naši přátelé v České republice i v zahraničí poznali nás i krásy naší země.“

VÍTĚZNÉ PRÁCE

Festival Dva jazyky jeden kraj v Křižanově

Čeština a norština. Dva na prvý i na ten druhý pohled zcela odlišné jazyky. Norsko a Česká republika? Vzdálenost víc jak dva tisíce kilometrů. To jsou fakta. Skutečnost je však jiná. Vzdálenost, ani „hradby jazyků“ nejsou překážkou pro krásu. V pátečním podvečeru 6. prosince bylo možno se setkat s krásou Norska a jeho kultury v křižanovském „Kaťáku“.

Krajská knihovna Vysočiny

Krajská knihovna Vysočiny v hezky a vkusně vánočně vyzdobeném  Havlíčkově Brodě hostila v úterý 3. prosince festivalový den „Dva jazyk jeden kraj“ spojený s výstavou o velké norském básníkovi Hansu Borlim. Zájemci o Norsko a jeho kulturu měli možnost seznámit se nejen s přírodními krásami této skandinávské země, ale ve stručnosti také s její historií a současností a především s krásami norské literatury a poezie.

Třebíč – místo setkání

Městská knihovna v Třebíči byla dalším místem, kde jste se  v rámci festivalu „Dva jazyky – jeden kraj“ mohli seznámit s Norskem, které je nejen zemí mnoha přírodních krás, ale také zemí lidsky a kulturně vyspělou.

Festivalový den se konal v úterý 26. listopadu v v 17:00 v prostorách Městské knihovny v Třebíči

 

MěK J.M. Sychry Žďár nad Sázavou

je dalším místem kde se uskutečnilo festivalové setkání „Dva jazyky – jeden kraj“. V úterý 19. listopadu 2013 v 17:00 bylo možno se setkat s Norskem, jeho krásami a kulturou. Jazyky český a norský zněly zde společně a bylo to hezké.

 

MěK Jihlava 14. 11. v 17:00

Festivalový program proběhl v prostorách Městské knihovny v Jihlavě ve čtvrtek 14.11.2013.  Hostem festivalu byla paní Jitka Jindřišková z pražského o.s. Skandinávský dům. Akce poskytla veřejnosti možnost seznámit se s Norskem, jeho kulturou a také se současnými překlady norské literatury vydávanými v ČR, s jejich autory a také se vztahem Norů ke kultuře a stručně i se způsoby a rozsahem podpory a péče, kterou stát cíleně věnuje rozvoji vzdělanosti a kultury v Norsku.

jihlava

6 Photos

 

5.11.2013 festival v Městské knihovně v Tišnově

Festival je právě v půli. Hostoval v Městské knihovně v Tišnově v plně obsazeném přednáškovém sále.

Festivalový den v Chotěboři 22.10.2013 v 15:00

V příjemných prostorách Městské knihovny v Chotěboři proběhl v úterý 22. října další festivalový den norské kultury s názvem Dva jazyky – jeden kraj.

Festival o Norsku hostoval v Divadelním klubu v Poličce

 

Příjemné prostředí divadelního klubu bylo zaplněno hudbou, básněmi a obrazy ze země, která není tak vzdálená, jak by se mohlo zdát. Díky spolupráci Městské knihovny a deník.cz byly zveřejněny informace v regionálním tisku

deník