2012

Bilaterální meeting Kulturní mosty 2013 / Cultural bridges 2013

Norsko / Eidskog / Oslo / Bergen

Termín konání: 31. 5. 2013 – 10. 6. 2013

Bilaterální česko – norský meeting řešitelského týmu o. s. Kulturní mosty a sedmi partnerů norských měst Eidskog, Oslo a Bergen bude sérií desetidenních pracovních a organizačních jednání, panelových diskuzí, přednášek a společných iniciativ.  Účast na norském festivalu JUNIKVELD dne 2. června 2013 proběhne s cílem předávání zkušeností a nejlepší praxe v oblasti pořádání kulturních a vzdělávacích aktivit. Uspořádaná jednání a pracovní schůzky jsou zaměřeny na sběr materiálů a zdrojů pro analýzu a prezentování těchto  dat v ČR. Posílení stávajících partnerství a navázání nových proběhnou s ohledem na předem definovaný projekt v oblasti podpory EHP/Norska programů CZ 06 a CZ 07.

Iniciativa bilaterálního meetingu navazuje na stávající spolupráci se společností Hans Børli selskapet v Eidskog a jejím cílem je prohloubení a rozšíření vzájemné spolupráce, představení a přiblížení činnosti v kulturní oblasti, ale také činnosti o.s. Kulturní mosty v České republice při šíření norské kultury. Důležitým výstupem meetingu je zajištění podkladů a zdrojových informací pro programové aktivity spolupráce v dalších letech.

Partneři bilaterálního setkání Kulturní mosty 2013/ Cultural Bridges 2013

Bilaterálních meetingů se zúčastní partnerské organizace za ČR a Norsko takto:

česká nestátní nezisková organizace: Kulturní mosty o.s.
norská nestátní nezisková organizace: Hans Børli selskapet
literární umění:  H. Aschehough & Co, NORLA
umělecké školství: Langhaugen videregående skole Bergen
kulturní management: Kjell Kalleklev management Bergen

Výstupy bilaterálního meetingu Kulturní mosty 2013 / Cultural bridges 2013:

- Prezentace činnosti o. s. Kulturní mosty v oblasti šíření norské kultury v ČR
- Prohloubení poznatků o norské kultuře především v oblastech hudby, filmu a literatury
- Výměna zkušeností a příklady nejlepší praxe řízení, činnosti a šíření kultury  v NNO obou zemí
- Seznámení s norskými kulturními promotéry a organizátory v kulturní oblasti, navázání spolupráce s cílem dovést na českou scénu kvalitní norské umělce
- Jednání o autorských právech v umělecké oblasti
- Projednání podoby další spolupráce a partnerství

Výstupy jsou zaměřeny na další rozvoj spolupráce a její formování do konkrétní podoby. Aktivity v rámci projektu Kulturní mosty 2013/ Cultural bridges 2013 a plánovaná spolupráce podstatně rozšíří stávající platformu a významně posílí vzájemné kulturní, institucionální a akademické vztahy v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry donorských zemí.

Realizace projektu je podpořena z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014

logo

HANS BØRLI V ČESKÉ REPUBLICE

10. října  2012 byla za účasti pana velvyslance norského království v ČR pana Jens Eikaas, pana kardinála Dominika Duky, zástupkyně Ministerstva kultury ČR PhDr. Anny Matouškové a delegátů z norského kraje Hedmark, oblasti Eidskog, představena v prostorách Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově veřejnosti kniha překladů básní významného norského básníka Hanse Børliho (1918 -1989).

Tento výbor z celoživotního díla Hanse Børliho vyšel v ČR pod názvem „Cesta lesy“. Na výběru básní spolupracoval norská společnost Hans Børli selskapet, Sverre Eier a dcera básníka Beathe Børli Karterud. Básně přeložil Petr Uhlíř.

V prostorách sálu Boženy Němcové tak zřejmě poprvé v historii, zazněly vedle sebe dva na prvý poslech vzdálené jazyky dvou vzdálených zemí.  Jejich slova však hovořila o „té“ jedné stejné kráse, pravdě a smyslu věcí.

Akce se konala pod záštitou pana velvyslance norského království v ČR a paní ministryně kultury ČR.  Akci podpořilo Velvyslanectví norského království v ČR a Památník národního písemnictví v Praze.

Praha Strahov

12 Photos

NORSKO – EIDSKOG

Kraj kde žil a tvořil básník – dřevorubec Hans Børli (1918-1989)

Pracovně poznávací cesta s cílem navázat osobní kontakty se spolkem Hans Børli selsakpet v jihovýchodním Norsku v kraji Hedmark. Cesta byla realizována za pomoci NORLA - Norvegian fiction and non-fiction literature abroad. Tato organizace také podpořila překlady a vydání knihy Cesta lesy, knihy překladů básní Hanse Børliho v České republice. (Nakladatelství Sursum 2012)

Na programu cesty byla pracovní setkání s předsedou spolku a následně s výborem spolku. Během cesty byla norské veřejnosti představena kniha Cesta lesy v dvojjazyčném vydání. Kniha byla vřele a s obdivem přijata. Byly dohodnuty další postupy rozvoje spolupráce a sjednána aktivní účast norské delegace na představení knihy v Památníku národního písemnictví v Praze.

Setkání

13 Photos

Cesta na Børli

13 Photos

Eidskog

6 Photos

Gløma

7 Photos

BILATERÁLNÍ MEETING KULTURNÍ MOSTY 2013 / CULTURAL BRIDGES 2013

Bilaterální meeting bude sérií desetidenních pracovních a organizačních jednání, panelových diskuzí, přednášek a společných iniciativ.

Realizace projektu je podpořena z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014

ČESKO MÝMA OČIMA – VZKAZ PRO NORSKÉHO KAMARÁDA

 Výtvarná soutěž ČESKO MÝMA OČIMA s podtitulem Vzkaz pro mého kamaráda do Norska

Kulturní mosty o.s., Velvyslanectví Norského království v ČR, Ministerstvo kultury ČR a Městský úřad Žďár nad Sázavou zvou talentované děti a mládež  k účasti ve výtvarné soutěži, věnované partnerství se skandinávskými zeměmi a nově vznikajícím projektům spolupráce a přátelství škol České republiky a států EHP/ Norska. Vítězové a jejich pedagogové budou přijatí norským velvyslancem v ČR panem Jensem Eikaas, obdrží věcné ceny a finálové práce budou vystaveny v ČR i v Norsku.

 Soutěž proběhne ve třech věkových kategoriích – I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a SŠ.

 Témata pro jednotlivé kategorie:

Postava z mé oblíbené české pohádky

Místo v České republice, které mám rád

Osobnost z české historie, které si vážím

Termín uzávěrky: do 30. dubna 2013

Adresa pro odeslání: Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31

Bližší informace:  777 553 058, 739 644 307 

Důležité dokumenty ke stáhnutí:

PROPOZICE VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 

ŠTÍTEK K OZNAČENÍ SOUTĚŽNÍ PRÁCE   

POZVÁNÍ K ÚČASTI VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI