VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Výstava ČESKO MÝMA OČIMA hostuje na Vysočině

Výstava ČESKO MÝMA OČIMA hostuje na Vysočině

 Jak vidí naše děti a mládež svět kolem sebe?  Čeho si mladí lidé váží a co chápou jako české „NEJ“?

Na tyto otázky odpovídá výstava „Česko mýma očima“, kterou můžete shlédnout od 1. července 2014  v prostorách krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. (zde) 

Autory a hlavními tvůrci výstavy jsou talentované děti a mládež z celé České republiky.

Soutěže se zúčastnilo celkem 7 215 soutěžních příspěvků mladých výtvarníků, tvořících nejrůznějšími kreativními technikami. Kromě kresby, malby, grafiky, koláží byly přihlášeny také prostorové objekty a keramika, soutěžili jednotlivci, žáci a studenti základních škol, základních uměleckých škol, školních družin i volnočasových organizací. Zúčastnily se i děti z dětských domovů a léčeben dlouhodobě nemocných. Celkem se zapojilo 525 vzdělávacích institucí.  

Zájem a tvůrčí iniciativu naší mládeže lze shrnout do jedné jasně formulované věty:  „Tady jsme doma, jsme tu rádi a chceme, aby naši přátelé v České republice i v zahraničí poznali nás i krásy naší země.“

VÍTĚZNÉ PRÁCE

KVĚTY HVĚZD POD ZELENOU HOROU

V Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou byl v sobotu 22. června 2013 zahájen festivalu Květy hvězd.

Šlakhamr

4 Photos

Výstava

5 Photos

Vyhlášení

10 Photos

Ohlasy

3 Photos

Záběry ze slavnostního večera  ZPRAVODAJSTVÍ  TV VYSOČINA

Projekt zaštítil a osobně se jej zúčastnil velvyslanec Norského království v České republice  pan Jens Eikaas. Festivalu se také zúčastnil norský host, výkonný ředitel Hans Børli selskapet z norského Eidkosg pan Sverre Eier, který přijal pozvání organizátorů během realizace bilaterálního meetingu Kulturní mosty 2013.

Samotnému zahájení festivalu předcházela návštěva pana velvyslance a norského hosta na Šlakhamru u Žďáru nad Sázavou, kde se zúčastnili ukázek volného kování na vodním hamru.

Následovalo oficiální přijetí pana velvyslance zastupiteli města Ždár n. S.  a prohlídka poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Samotné zahájení festivalu Květy Hvězd 2013 proběhlo na podvečerní akci ve zcela naplněném v Městském divadle.

V komponovaném kulturním programu se bylo možno se zaposlouchat do hudby v podání předních norských interpretů. Zazněl také výběr z děl slavných norských básníků a bylo možno shlédnout ukázky scénického tance, inspirovaného norskou hudbou a  komentovaný krátký norský filmy.

Součástí večera bylo finále výtvarné soutěže Česko mýma očima aneb vzkaz pro mého kamaráda do Norska, pořádané o. s. Kulturní Mosty. Soutěž si vzala za cíl zjistit zájem dětí a mladých lidí o osoby, tradice a výjimečná místa v České republice, a také o prozkoumání schopností mládeže ztvárnit tyto naše národní specifika a ukázat je za hranicemi republiky.

Zájem a kvalita přihlášených děl předčily všechny předpoklady pořadatelů. Více jak 7000 prací ze všech míst České republiky, které byly v soutěži registrovány, jejich kvalita a provedení jsou jasným svědectvím toho, že naše děti a mládež znají svoji zem i její historii a jsou na ni hrdí.

ČESKO MÝMA OČIMA – VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Slavnostní večer v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou

 

Výstava Česko mýma očima

 

Záběry ze slavnostního večera  ZPRAVODAJSTVÍ  TV VYSOČINA  GALERIE FOTOGRAFIÍ VÍTĚZNÝCH PRACÍ

VÝSLEDKOVÉ LISTINY – ČESKO MÝMA OČIMA 2013

VÝSLEDKOVÁ LISTINA I.kat.      VÝSLEDKOVÁ LISTINA II.kat.     VÝSLEDKOVÁ LISTINA III.kat.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA kolektivy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA pedagogové a školy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA keramické práce

ČESKO MÝMA OČIMA aneb VZKAZ PRO MÉHO KAMARÁDA DO NORSKA

 

Soutěž aktuálně 26. 6. 2013

Vyhlášení výsledků a ocenění vítězů na festivalu norské kultury Květy hvězd

V sobotu  22. června 2013 proběhl v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou slavnostní večer norsko-české kultury se slavnostním vyhlášením výsledků celostátní výtvarné soutěže ČESKO MÝMA OČIMA aneb VZKAZ PRO MÉHO KAMARÁDA DO NORSKA. Za účasti pana velvyslance Norského království Jens Eikoos a hosta z norského Eidskog Sverre Eiera byly v plném divadle předány ocenění nejlepším výtvarníkům, keramikům , pedagogům a školám.  Všem mladým talentům patří gratulace!

Výstava oceněných a vybraných prací bude pokračovat na podzim roku 2013 v norském Bergenu, kam se přesune v následujících dnech. Podrobnosti a termín výstavy bude zveřejněn na těchto webových stránkách. Na našem webu je k nahlédnutí celá FOTOGALERIE VÍTĚZNÝCH DĚL soutěže ČESKO MÝMA OČIMA.