Norsko všemi směry

… Norsko ze všech stran. To je festivalová akce, která probíhá letos v květnu ve vybraných městech kraje Vysočina.

Norsko, tak jej znáte či neznáte, vám představí lidé, kteří měli možnost tuto zem poznat zblízka a chtějí se o své poznatky a zážitky podělit.

Cílem festivalu je seznámit co nejširší veřejnost, napříč celým spektrem, se specifiky Norska jako země a s jeho kulturou.

Festivalové akce vypovídají o vlastenectví, hrdosti i o obyčejném životě v zemi, která je nám vzdálena 2000 kilometrů

Základními pilíři bohatého festivalového programu jsou témata geografická, historická, ekonomická, také sociální a politická. Část programu je věnována norským přírodním i kulturním krásám, ať již tradičním, či těm současným.